Registrace - Překážkový závod se psy

Startovné za účastníka uhraďte na účet č. 4018458093/0800, variabilní symbol obdržíte e-mailem po registraci.

Organizátor závodu informuje účastníky a návštěvníky závodu, že před zahájením, v průběhu a po ukončení závodu budou po celé trase závodu pořizovány, zpracovány a následně zveřejněny obrazové záznamy (fotografie/videozáznam). Účastníci a návštěvníci závodu k tomu svým vstupem do prostoru trasy závodu a svou přímou účastí na závodě dávají své svolení. Pořízené obrazové záznamy budou použity zejména k propagaci tohoto závodu, informování veřejnosti o závodu a k tiskové či internetové prezentaci činnosti organizátora závodu - Iniciativa Dokořán, z. s, se sídlem Masarykovo nám. 4/3, Karviná-Fryštát, PSČ 733 01, IČO 27006549, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 6820